Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – Dolné Saliby –  AlsószeliOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 28. marca 2022 8:00 hod. do odvolania. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe oznamu.

 

 

Subor: 

Kategoria: