VÝZVA - Exponáty pre Dubnické múzeum

Dubnické múzeum, m.r.o. nás poprosilo o spoluprácu pri získavaní exponátov za účelom vytvorenia zbierky charakterizujúcej náš región, ktorého sme aj my súčasťou. Dubnické múzeum je vlastivedné múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou. Z územného hľadiska plní funkciu regionálneho múzea. Je zamerané na historický vývoj mesta Dubnica nad Váhom a okolia od predhistorických dôb až po súčasnosť.
Archiváciou dokumentov a exponátov prispievame ku zachovaniu a poznaniu nášho kultúrneho dedičstva, preto pokiaľ máte vhodné exponáty, môžete kontaktovať priamo Dubnické múzeum, alebo Obecný úrad.

Dubnické múzeum je mestská rozpočtová organizácia. Jeho zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom. Zriaďovacia listina z 01.07.2005. Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ Dubnického múzea.
IČO: 37922335
DIČ: 2022074670

Momentálne je Dubnické múzeum pre rekonštrukciu zatvorené.

Kontakty
Adresa: Námestie sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/4428386, 0918/117022
E-mail: muzeum@dubnica.eu

Dubnické múzeum

Kategoria: