Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Slavnica

Vyvesené: 17.01.2024

Zvesené :02.02.2024

Kategoria: