Verejná vyhláška

Dobrý deň,
 
naša obec v súčasnosti pristupuje k zabezpečeniu vypracovania územného plánu obce (ÚPN-O).
Všetky podklady (v písomnej, grafickej, ústnej forme) je možné uplatniť na Obecnom úrade Kameničany v termíne do 25. mája 2018.

Kategoria: