Úroveň vytriedenia odpadov za r. 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2020

 

Názov obce :   Obec Kameničany

Zastúpená:      Igor Daško

Adresa:           018 54  Kameničany č. 39

IČO:                 00692298

Tel. číslo:         042/4493253

E-mail:            obecnyurad@kamenicany.sk

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2020 je:

 

                                                        40,37  %

 

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)

a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-l

(platná od 1. 3. 2021 do 28. 02. 2022) je:                                           18,00eur

 

 

                                                                                                  Igor Daško

                                                                                               starosta obce

V Kameničanoch, dňa 27. 01. 2021

Subor: 

Kategoria: