Úroveň vytriedenia odpadov za r. 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2019

 

 

Názov obce :   Obec Kameničany

Zastúpená:      Igor Daško

Adresa:           018 54  Kameničany č. 39

IČO:                 00692298

Tel. číslo:         042/4493253

E-mail:            obecnyurad@kamenicany.sk

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2019 je:

 

                                                              44,02   %

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)

a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-l

(platná od 1. 3. 2020 do 28. 02. 2021) je:                                           12,00  eur

 

 

                                                                                                  Igor Daško

                                                                                               starosta obce

V Kameničanoch, dňa 21. 02. 2020


 

Subor: 

Kategoria: