Štatistické údaje

Počet obyvateľov obce Kameničany : 560
Z toho počet mužov: 279
Z toho počet žien: 281


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 93
Z  toho chlapci: 48
Z  toho dievčatá: 45


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 467
Z  toho  muži: 231
Z  toho  ženy: 236
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2020