Štatistické údaje

Počet obyvateľov obce Kameničany : 551
Z toho počet mužov: 268
Z toho počet žien: 283


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 88
Z  toho chlapci: 48
Z  toho dievčatá: 42


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 461
Z  toho  muži: 220
Z  toho  ženy: 241
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2017