Regionálne združenie Vlára - Váh

Združuje obce :Bolešov, Borčice, Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Kameničany, Nemšová, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slávnica. Mikroregion , resp.mikroregionálne združenie predstavuje združenie miest a obcí konštituované za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hladania spoločných ciest rozvoja príslušného územia, ktoré je vymedzené geograficky aj podľa katastrov.

Predseda : Jozef Húserka

Podpredseda : Ing.Anna Prekopová

Podpredseda : Anton Horečný