Premávanie autobusovej dopravy od 13.12.2021

Informujeme Vás, že z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021,

kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie,

budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín

a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky

žiakov prvého stupňa základných škôl.

Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná

v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.


 

Kategoria: