Povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - čipovanie