Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová