Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19. 03. 2020 od 8:00 h do 14:30 h

oznamujeme Vám, že  19. 03. 2020 od 8:00 h  do 14:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci uvedené v prílohe.

Subor: 

Kategoria: