Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť žiada obyvateľov rodinných domov, ktorí majú vodovodnú prípojku aby si vo vlastnom záujme skontrolovali funkčnosť a neporušenosť súprav, poklopov a prípojok. Pred kolaudáciou stavby budú tieto závady reklamované u zhotoviteľa kanalizácie.
Závady prosíme nahlasovať v termíne do 25. 5. 2018 na vodárenský dispečing číslo telefónu
 0905 716 468, alebo na prevádzku vodovodov v Dubnici nad Váhom, telefón 042 444 02 86.

Kategoria: