OZNAM - odstávka dodávky elektrickej energie

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje, že v našej obci bude dňa 8.3.2011 od 8:30 do 13:30 prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadenia. Týka sa to rodinných domov na hlavnej ceste od poľnohospodárskeho družstva, smer dom smútku a rodinných domov od budovy obecného úradu, smer hlavná cesta a Slavnica.

Kategoria: