Odvolanie III. stupeň a ponechanie II. stupeň

   

Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov a (napr. po ukončení dlhotrvajúceho intenzívneho dažďa. Obec Kameničany  v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 a § 11 ods. 10 zákona  NR SR  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z.z.

odvoláva

III. stupeň povodňovej aktivity

a súčasne ponecháva vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Kameničany na vodnom toku

Kamenického / bezmenného / potoka

dňom 4.3.2020     k 18.00  hod.

 

                                                                                                                      Igor Daško

                                                                                                                   starosta obce

 

  

Kategoria: