Odvolanie II. stupňa

       Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov Obec Kameničany v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva

II. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Kameničany na vodnom toku

Kamenického / bezmenného / potoka

dňom 5.3.2020     k 7.00 hod.

 

                                                                                                                    Igor Daško

                                                                                                                   starosta obce


 

Kategoria: