Odporúčania pre obyvateľov

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti je potrebné sa oboznámiť s týmito odporúčaniami.

Subor: 

Kategoria: