Nová smetná nádoba na kovy

 V našej obci pribudla červená smetná nádoba určená na triedenie kovov. Nachádza sa pri predajni COOP Jednota, kde sú umiestnené aj dva modré kontajnery určené na triedenie papiera. Žiadame občanov, aby do kontajnerov vhadzovali odpad na ne určený.

 

 

 

Do červeného kontajnera patrí:

  • kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, drobné kovové a hliníkové  predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), drobné kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú fóliu tzv. alobal,...

Do červeného kontajnera nepatrí:

  • kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, obaly so zvyškami obsahu,...

Kategoria: