Mimoriadne veterinárne opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove vydala mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných. Preto upozorňujeme občanov, aby obmedzili pohyb v prírode vo večerných a ranných hodinách vzhľadom na možné poľovačky na diviakov.
Ďalej vyzývame občanov, ktorý nemajú zaregistrované chovy s jednou ošípanou ( D-čkové farmy), aby sa zaregistrovali na uvedené kontaktné údaje :
  • RVPS Púchov - 0911 371 587, 0918 371 587, 042/4641315, email - Riaditeľ.PU@svps.sk , zdraviezvierat.PU@svps.sk
  • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
  • stránka - https://www.pssr.sk - na stiahnutie - tlačivá CEHZ - tlačivá CEHZ pre ošípané - registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Subor: 

Kategoria: