Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

OR HZZ v Trenčíne

     V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

od 03. júla 2015 13:00 hod. do odvolania

 

Subor: 

Kategoria: