Zriadenie telefónnej linky obce Kameničany

Obec Kameničany oznamuje, že má zriadenú telefónnu linku pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín na čísle:

0911/564 727 v čase od 08.00 do 12.00 h.

Kategoria: