Zmluva o poskytovaní služieb v odpad. hosp. Enviropol