Zmluva o implementácii projektu "Rekonštrukcia MK"