Zmena pracoviska na úseku živnostenského podnikania

OÚ TN Vám oznamuje, že s účinnoasťou od 1. 9. 2014 rozšíril pôsobnosť pracoviska OÚ TN v Ilave o výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov so sídlom v priestoroch budovy OÚ Ilava na adrese: Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava a svoju činnosť bude vykoávať takto:

  Pondelok  od 8. 00 do 15.00 h

  Streda      od 8.00 do 17.00 h

Subor: 

Kategoria: