Záznam z povodňovej prehliadky Košariského potoka v obci Kameničany