Výzva na predloženie CP "Modernizácia a rekonštrukcia obec. rozhlasu"