Výzva na predloženie cenovej ponuky Oddychová zóna Kameničany