Výzva na predloženie cen. ponuky "Spracovanie územného plánu obce"