Vývoz plastov 24. 7. 2017

Dňa 24. 7. 2017 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov.

Nachystajte si plastové vrecia.

POZOR !!! bude aj vývoz komunálneho odpadu, preto si vrecia na plasty oddeľte zvlášť !!!

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží,kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov


 

Kategoria: