Vývoz plastov 23.9. 2021

Vo štvrtok 23.9. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené.

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorázové plienky, obaly z nebezpečných látok - farieb, motorového oleja.

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov.

Kategoria: