Vývoz plastov 21.10.2021

Vo štvrtok 21.10.2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí: Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja.

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov.

Kategoria: