Vývoz plastov 20.12.2021

Vývoz odpadu

V pondelok  20.12.2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené!

Čo sem nepatrí:  Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja.

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov.

Kategoria: