Vývoz plastov 19. 11. 2019

V utorok 19. 11. 2019 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov

 
V rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov našej obce si môžete stiahnuť spot zameraný na správne triedenie odpadu.
Spot si môžete stiahnuť na linku:
https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3
 

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 

Kategoria: