Vývoz plastov 15. 5. 2017

V pondelok, 15. 5. 2017 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia.

POZOR !!! v pondelok bude aj vývoz komunálneho odpadu, preto si vrecia na plasty oddeľte zvlášť !!!

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov

Kategoria: