Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu

Oznamujeme občanom, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako tráva či kvety, môžete čerstvé vyvážať na Bioplynovú stanicu v Kameničanoch v čase od 7:00 do 16:00 hod. V prípade, ak bude brána zatvorená, pre otvorenie zavolajte na telefónne číslo uvedené na nej.

Upozorňujeme, že je zakázané vyvážať biologicky rozložiteľný odpad na miesta mimo zastavanej časti obce a vytvárať tak čierne skládky. Našu obec monitoruje Slovenská inšpekcia životného prostredia a v prípade porušenia bude udeľovať sankcie.

Kategoria: