Vyhláška 282/2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Vážení spoluobčania, v prílohe oznamu sa nachádza Vyhláška 282/2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.
 
 

Subor: 

Kategoria: