Vydarené podujatie za krásneho počasia

Dňa 15. 6. 2014 sa v našej obci trochu oneskorene konalo podujatie k MDD s otvorením modernizovanej rekreačnej zóny pri ihrisku. Práve kvôli dokončeniu prác na tejto modernizácii sme s oslavou MDD počkali. Za krásneho počasia sa uskutočnilo vydarené podujatie, ktorého sa zúčastnilo veľa občanov z našej obce a okolitých obcí. Detičky si prilši na svoje pri rôznych súťažiach. Spestrením pre ne bola určite indiánska osada so strelbou z luku a vozením na koníku. Boli postavené skákacie hrady, trampolína, autíčka. Deti okrem zážitkov dostali malé pozornosti.  Pre dospelých sa čapovalo pivo a kofola, ktoré darovali zhotoviteľ diela firma Kompletstav a Hostinec u Štefana. Na záver sa opekali klobásy, špekačky a slanina, ktoré daroval obecný úrad. Realizovaním tejto modernizácie sme ako obec okrem celkového skrášlenia priestoru chodníkmi získali aj veľký altánok s ohniskom , ktorý sa nám v budúcnosti pri podobných akciách určite zíde. Buďme radi, že  takýto priestor v obci máme a veríme, že si ho budeme chrániť a udržiavať. Starosta obce chce poďakovať MAS Vršatec, cez ktorú prostriedky z PPA  čerpáme, tiež chce poďakovať štrkovni Hrnčiarik a štrkovni Trnka za dodávku podsypových materiálov, ktoré nám sponzorsky darovali. Tiež chce poďakovať kultúrnej komisii za organizáciu podujatia pre deti. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v gelérii.  

Kategoria: