Výdaj naturálií

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že  dňa 3.12.2020 v čase od  10:00 hodiny do 16:00 hodiny bude  vystavovať  potvrdenky na odber naturálií za rok 2020.

Výdaj obilia bude v dňoch 3.12.2020  v čase od 10:00 hodiny do 16:00 hodiny a 5.12.2020 v čase od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.

Naturálie budú pripravené vo vreciach po 50,- kg, to znamená, že nebude potrebné nosiť si vrecia a ani ich plniť.

 Vopred sa treba rozhodnúť, či si rozdiel oproti nároku doplatíte do celého vreca, alebo zbytok ponecháte do budúceho roka.  Doplatok bude 0,18 eur za 1 kg obilia.  Taktiež treba zaplatiť 1,- euro za každé vrece.

Príklad: Máte nárok 37 kg –  doplatíte si 13 kg po 0,18 eura čo je 2,34 eura, plus 1,- euro za   vrece . Potom dostaneme 50,- kg obilia. 

Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu pandémie ochorenia Covid – 19.

Kategoria: