Výdaj naturálií

     Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 25.11.2020, 26.11.2020 a 27.11.2020 od 10:00 hodiny do 14:00 hodiny bude  vystavovať zatiaľ len potvrdenky na odber naturálií za rok 2020, preto nie je potrebné zabezpečovať si v tieto dni odvoz.

Výdaj obilia bude v dňoch 28.11.2020  a 5.12.2020 v čase od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.

Naturálie budú pripravené vo vreciach po 50,- kg, to znamená, že nebude potrebné nosiť si vrecia a ani ich plniť.

 Vopred sa treba rozhodnúť, či si rozdiel oproti nároku doplatíte do celého vreca, alebo zbytok ponecháte do budúceho roka.  Doplatok bude 0,18 eur za 1 kg obilia.  Taktiež treba zaplatiť 1,- euro za každé vrece.

Príklad: Máte nárok 37 kg –  doplatíte si 13 kg po 0,18 eura čo je 2,34 eura, plus 1,- euro za   vrece . Potom dostaneme 50 kg obilia. 

Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu pandémie ochorenia Covid – 19.

Kategoria: