VO -Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

V prílohe sú dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania na dielo "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kameničany". Súťažné podklady sú k dispozícii v kancelárii  obecného úradu.

Subor: 

Kategoria: