Vianočná Viedeň 9. 12. 2017

Občianske združenie Kameničany organizuje pre občanov našej obce zájazd do Viedne. Záujemci o zájazd sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v čase úradných hodín a zaplatiť záväzný poplatok za autobus 10,00 €. Program si môžete pozrieť na /sites/default/files/program_vieden_0.docx

Subor: 

Kategoria: