Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia a nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z.z.