Upozornenie o pripojení na kanalizáciu

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh upozorňuje občanov, že sa nesmú pripájať na kanalizačné odbočky. Pripojenie bude možné až po kolaudácii stavby a to oznámením RVS VV formou listu. Nie je dovolené vykonať ani prípravné práce, pretože potrubie je potrebné odtlakovať a skontrolovať.

Nerešpektovanie zákazu budeme postupovať príslušným orgánom. Okrem pokuty budeme požadovať aj náhradu škody.

Kategoria: