Terapeutické centrum Physio CANIS Žilina – fyzioterpia a canisterapia

 

Vzhľadom na situáciu sa naše centrum tiež zapojilo na portáli „Kto pomôže Ukrajine“ s pomocou fyzioterapie a canisterapie pre deti a mládež z Ukrajiny.

V rámci materiálnej pomoci zhormažďujeme v našom centre najmä hygienické potreby pre deti  (plienky, vlhčené obrúsky, detské šampóny, zdravotnícky materiál, leukoplasty, obrúsky, lieky typu paralen, nurofen pre deti, dezinfekciu). Materiálna pomoc bude odovzdaná na SČK Žilina, ktorá koordinuje ďalšie rozdelenie.

Materiálnu pomoc môžete priniesť na obecný úrad Kameničany alebo na čís. domu 147, pani Vladimíra Štefancová, tel. kontakt 0907 151 366.  Ďakujeme za pomoc.

Kategoria: