Rozhodnutie - zabezpečenie vykonania celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) v termíne od 14. 04. 2016 do 15. 05. 2016