Rozhodnutie - Povolenie na zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy v k.ú. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica