Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

 Oznamujeme Vám, že sme do každej domácnosti doručili metodickú príručku pre zriaďovanie kanalizačných prípojok, ktorú si treba preštudovať. Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu si môžete prísť vyzdvihnúť na obecný úrad, alebo stiahnuť zo stránky.  Žiadosť spolu s náčrtom nehnuteľnosti a požadovanej prípojky treba doručiť na Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. (RVS) pred začatím výkopových prác. Po zrealizovaní všetkých potrebných prác súvisiacich s vybudovaním pripojenia ešte pred zasypaním výkopu kontaktujte zákaznícke centrum  RVS  na

                               tel. č.: 032/6420996

za účelom odkontrolovania pripojenia.

V dohodnutý termín príde pracovník RVS aj s pripravenou Zmluvou a Vaše napojenie skontroluje. V prípade, že nebudú zistené žiadne nedostatky podpíšete zmluvu.

 

Subor: 

Kategoria: