Priamy autobusový spoj Kameničany - Trenčín, Hasičská ul. a späť

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia Trenčianskeho samosprávneho kraja boli zaradené priame spoje na linke Kameničany – Trenčín, Hasičská ulica a späť v pracovných dňoch pondelok až piatok.

Odchod priameho spoja z  Kameničian  je  6:46 s príchodom do Trenčín, Hasičská ul. 7:25.

Trasa spoja prechádza cez Novú Dubnicu.

 

Odchod priameho spoja z Trenčín, Hasičská ul. je  14:45 s príchodom do Kameničian  15:29.

Trasa spoja prechádza cez Novú Dubnicu, Nemšovú, konečná stanica Červený Kameň.

 

Tieto spoje sú zavedené s platnosťou od 1. 10. 2017, zatiaľ len na skúšobné obdobie 3 mesiacov, t.j. do 31. 12. 2017 s následným vyhodnotením jej opodstatnenosti.

 

Kategoria: