Presmerovanie autobusov z hlavnej cesty na zastávku

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že z dôvodu kanalizačných prác v obci bude od 8. 5. 2017 autobusová doprava do našej obce presmerovaná z hlavnej cesty na autobusovú zastávku, preto prispôsobte nastupovanie podľa pristavených autobusov. Žiadame občaanov, vlastníkov automobilov, aby obmedzili parkovanie na ulici od hlavnej cesty po autobusovú zastávku, aby nedochádzalo ku kolízii s autobusovou dopravou.

Tento týždeň bude vjazd do obce od Bolešova uzatvorený. Do obce sa bude vchádzať len od hlavnej cesty od p. Sochra smerom na autobusovú zastávku.

Kategoria: