Prerušenie el. energie

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

 

že v termíne od: 25.05.2016 08:00:00 do: 25.05.2016 16:30:00

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201690 (Kameničany 26, Kaplnka)

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201691 (Kameničany 74, VO PLEVA)

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201692 (Kameničany 39, OU)
bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201693 (Kameničany 191, LKS)

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201695 (VO HL. CESTA)

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201700 (Kameničany 193, DS)

 

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Subor: 

Kategoria: